Ještě poslední den zbývá do ukončení vysílání Českého rozhlasu na středních a dlouhých vlnách za využití Amplitudové modulace (AM). 31. prosince 2021 bude veškeré vysílání na těchto kmitočtech a tímto způsobem přenosu ukončeno.

Rozhlasový vysílač 13
Fotografie vysílače dlouhých vln Topolná.
Odkaz na fotogalerii: https://www.topolna.cz/obec-1/rozhlasovy-vysilac/rozhlasovy-vysilac-6cs.html

Důvodem je postupná digitalizace vysílání Českého Rozhlasu. Rozsáhlé investice do technologie DAB, online prostředí a provoz internetových stanic, jichž má toto veřejnoprávní médium mnohem více, než kolik je dostupno přes vysílání AM v rozsazích DV (LW) a SV (MW) a FM na klasickém VKV (VHF). To jsou hlavní příčiny rozhodnutí o ukončení provozu dlouhovlnných a středovlnných vysílačů, jako je například legendární vysílač Topolná, nebo Liblice.

Vedle moderních technologií se jeví AM vysílání skutečně jako technicky překonané, navíc uživatelů přijímačů, kteří disponují pouze AM tunerem stále ubývá. Velký vliv má i ekonomická stránka věci. Pracuje se na nízkých frekvencích s obrovskými výkony. Na rozdíl od DAB, které využívá několik skříní jemné elektroniky, je provoz AM vysílačů výlet strojem času do dob minulých s rozžhavenými elektronkami, obrovskými zpívajícími transformátory s nutností stálého dozoru, kontroly a údržby zkušenými techniky. Během údržby se původní elektronky vyrobené v závodu Tesla Hloubětín posílají na repasi do továrny Tesla v Říčanech u Prahy, kde se výrobou průmyslových výkonových elektronek stále zabývají, a odtud dorazí elektronka nová, jak zmiňuje technik z vysílače Liblice Milan Prokop, který o vysílač technicky pečuje od roku 1976, kdy byla jeho současná podoba uvedena do provozu.

O vypnutí vysílání AM bylo uvažováno už v roce 2014. Jednat se mělo o dlouhovlnný vysílač Topolná, který vysílá stanici Radiožurnál na dlouhé vlně 270 kHz, na které vysílá od roku 1989 (v předchozích letech od roku 1948 vysílal na 272 kHz), nakonec však zůstalo vysílání zachováno až do dnešních dní.

Zvuková kvalita je oproti ostatním technologiím rozhlasového přenosu velmi špatná. „Evropská norma pro střední vlny určuje šířku zvukového pásma 4,5 kHz, což je dostatečné pro přenos lidského hlasu, ale pro hudbu je to velké omezení.“ Vzpomíná Milan Prokop, který také zmiňuje, že v Československu bylo běžné vysílání i v mnohem větší šířce pásma, díky které byl zvuk mnohem kvalitnější. Další vliv na kvalitu zvuku mají však i současné kompresory, které sjednocují proměnlivou hlasitost, zejména hudební složky vysílání tak, že tiché pasáže zesilují a hlasité zeslabují. Tím dochází k lepší slyšitelnosti i v oblasti se slabým příjmem, ale zvuk postrádá dynamiku a tak „řve“ stále stejně, což je v kombinaci s „telefonní“ kvalitou zvuku až nepříjemné na poslech.

Kampaň o přechod na nové technologie, zejména DAB vede Český Rozhlas již delší dobu, vypnutí AM je další stanice na přechod k plně digitálnímu vysílání. Na stránkách https://vypinaniam.cz/ dostávají posluchači informace o možnostech poslechu rozhlasu i po vypnutí tohoto vysílání. K tomu ještě vznikla infolinka, kde se mohou lidé informovat o možnostech, které mají. Pro většinu uživatelů, kteří používají kombinované AM/FM tunery se nic nezmění, protože ti již delší dobu poslouchají většinou pouze VKV pásmo. Problém se týká zejména těch, kteří jsou daleko od dosahu FM vysílačů a spoléhají na dlouhé a střední vlny. Ti budou mít pravděpodobně smůlu do té doby, dokud se pokrytí FM nebo DAB nerozšíří i do oblastí, kde aktuálně chybí. Provozovatelé přijímačů disponujících pouze AM příjmem budou nuceni investovat do nových přístrojů. To se dotkne nejvíce provozovatelů historických rozhlasových přijímačů.

Využití vysílačů po ukončení vysílání ještě není jasné. Anna Tůmová, tisková mluvčí Českých radiokomunikací zmínila, že možností využití je více, ale v tuto chvíli je nemůže upřesňovat. Snad se tedy nenaplní černé scénáře a budovy a stožáry nebudou srovnány se zemí. Využití by mohlo spočívat například v technologii DRM (Digital Radio Mondiale), které by fungovalo na stejných kmitočtech, ale za mnohem úspornějšího využití elektrické energie. Tato technologie se rozjíždí v Německu a mnozí by ji zde uvítali raději než DAB, které funguje v multiplexech podobně jako DVB-T a je kvůli němu využité nové frekvenční pásmo, navíc by se třeba mohla objevit možnost využití i historických rádií úpravou elektroniky přístroje.

V tuto chvíli je situace taková, jaká je a celá éra provozu krátkovlnných a dlouhovlnných vysílačů, ze kterých se ozývaly informace o srpnu 1968, ale i další historické události, stejně jako pořady „Hajaja“, „Meteor“ a další, které poslouchali Českoslovenští občané na svých přijímačích u konce. Budoucnost je tedy v novějších, levnějších a úspornějších technologiích. I za cenu, že se vytratí kouzlo jednoduchého zapojení AM přijímačů, například konstrukcí tzv. krystalky a dostupnost po celé republice, která může být v nejbližší době velký problém. Stejně tak provozovatelé historických přijímačů budou moci využít jen zbývající AM stanice po republice, případně naladit to, co lze chytit v Evropě a nebo stavět vlastní AM transmittery.

V tomto videu můžete slyšet spot na Českém Rozhlase 2, který upozorňuje na konec vysílání v AM, tak jak jsem jej zaznamenal během čtvrtka 30. 12. 2021 na kotoučový magnetofon Tesla B116. Jedná se o krátké bloky různých moderátorů a osobností Českého Rozhlasu, mezi nimi např. Jan Rosák, nebo Dalibor Gondík. Sekvence těchto bloků se opakuje a tvoří smyčku, která se nepravidelně ozývá místo některých písniček ve vysílání. Bude se tak dít až do půlnoci 31. 12. 2021, kdy vysílání utichne.

Na tomto odkaze najdete další článek, který se tímto zabývá a dole i anketu. Mimo se tam nachází i video na kterém je zachycený zapnutý přijímač Tesla Maestro z roku 1959 s naladěným Českým Rozhlasem 2, kde se spot objevuje také.

https://www.idnes.cz/technet/audio-foto-video/poslech-am-vysilani-stredni-vlny-liblice-cro-tesla-maestro-superhet.A211228_110523_audio-foto-video_nyv

Na odkazech uvedených ve zdrojích i dalšími můžete, kromě informací shlédnout i fotografie jednotlivých vysílačů.

Zdroje: https://www.idnes.cz/technet/audio-foto-video/konec-am-vysilac-vysilani-cesky-rozhlas-liblice-sv-stredni-vlny.A211216_114104_audio-foto-video_nyv?

https://vypinaniam.cz/

Další odkazy:

https://www.televizniweb.cz/2021/12/dlouhe-vlny-ceskeho-rozhlasu-konci-navstivili-jsme-vysilac-topolna-ktery-se-na-silvestra-definitivne-odmlci/ – Dlouhé vlny Českého Rozhlasu končí…

https://digital.rozhlas.cz/magicka-sila-vysilace-topolna-7624666 – Magická síla vysílače Topolná

https://www.dx.cz/index.php?&rubrika=10&id=628 – Vypínání českých středovlnných vysílačů

https://www.dx.cz/index.php?&rubrika=11&id=637 – Prohlášení HRČS k vypínaní AM v ČR