Ve druhém čísle letošního ročníku našeho časopisu Gramorevue jsme v článku „Gramofony na našem trhu“ uvedli kromě jiných typů i gramofon MC 600 Q, který se řadí ve smyslu čs. státní normy (ČSN) do kategorie gramofonů se zvýšenými parametry.

Dnešním pojednáním chceme vyhovět těm čtenářům, kteří žádali informace o měření na tomto gramofonu. Pro ty, kteří neměli možnost se s gramofonem MC 600 Q v našem časopisu seznámit, uvádíme jeho stručný popis.

Napájecí napětí220 V, 50 Hz
Příkon10 VA
Jmenovité otáčky33 a 45 ot/min
Kolísánímax. ± 0,1 %
Osazení (původní)přenosková vložka magnetodynamická
VM 2102
Odstup-36 dB, typická hodnota -40 dB
Svislá síla na hrot5 až 30 mN,
pro VM 2102 10 mN až 15 mN
Rozměry gramofonucca 460 × 380 × 115 mm
Hmotnostcca 10 kg

Výrobcem gramofonu zobrazeným na obr. 1 je Tesla Litovel k. p. Je to první typ gramofonu tuzemské výroby s přímým náhonem. Gramofonový talíř je součástí motorku, takže odpadá jakékoliv další převodové ústrojí. Gramofon je dvourychlostní na 33 a 45 ot/min., je řešen jako automat, s elektronickou regulací otáček, řízenou krystalem. Šasi je vsazeno do podstavce v kombinaci dřeva a plastické hmoty šedočerné barvy. Chráněno je sklopným víkem z kouřového polystyrénu. Gramofon je ovládán šesti mikrospínačovými tlačítky a to pro přípravu gramofonu na funkční činnost, rušení zvolené funkce (STOP), volbu otáček, opakované přehrávané z gramofonové desky (REPEAT), uvádění gramofonu v chod s možností rychlého vyhledání požadované skladby stejným tlačítkem a tlačítkem pro rychlý posuv přenosky vzad, použitelné pro případné manuální nastavení opakování žádané skladby.

Gramofon je vybaven automatickým vyhledáváním začátku skladby podle velikosti gramofonové desky. Po vyjetí přenosky do výjezdové drážky se přenoska samočinně zvedne a vrátí zpět na stojánek. Pouze v případě zvoleného opakování (REPEAT)¨nedosedne přenoska na stojánek, ale vrátí se zpět na začátek desky. Volba otáček a opakované přehrávání je signalizováno indikačními diodami. Otáčky 33 zeleným a otáčky 45 žlutým svitem. Při zapnutí gramofonu do přípravného stavu kmitá automaticky zelené světýlko. Až po uvedení gramofonu v chod tlačítkem (START) a automatickém nastavení přenosky na začátek skladby uplyne čas pro ustálení zvolených otáček, To je signalizováno trvalým svitem indikační diody, zeleným svitem pro otáčky 33 a žlutým pro otáčky 45. Při otáčkách 45 se tato zvolená rychlost automaticky ruší po dosednutí přenosky na stojánek. Otáčky 45 se tedy musí vždy volit znovu. Výjimkou je opakované přehrávání desky, kdy přenoska nedosedne na stojánek, ale vrací se zpět na začátek první skladby na gramofonové desce. Opakované přehrávání je signalizováno diodou s červeným svitem.

Svislá síla na hrot je nastavitelná v rozmezí 5 mN až 30 mN potenciometrem, kterým se současně nastavuje i antiskating. Dalším potenciometrem se nastavuje tlumení rezonance přenosky, která se nastavuje podle použité přenoskové vložky. V návodu na obsluhu je uvedeno nastavení pro přenoskové vložky tuzemské výroby VM 2102 a VM 2103.

Podmínkou pro správnou činnost gramofonu je jeho nastavení do vodorovné polohy. Tomuto účelu slouží čtyři šroubovací nohy na podstavci.

A jaké jsou výsledky našeho měření na zapůjčeném vzorku gramofonu a do jaké míry jsou splněny výrobcem zaručované hodnoty? Veškerá měření byla prováděna při kontrolovaném napětí sítě 220 V ± 2 %. Zatěžovací impedance přenoskové vložky VM 2102 byla 2 × 47 kΩ. Svislá síla na hrot: Naměřeno 15 mN – nastaveno ve výrobním podniku.

Vyhovuje požadavku uváděného rozmezí 10 až 15 mN.

Odchylka od jmenovitých otáček: Pro obě rychlosti 33 i 45 naměřena odchylka –0,33 %. ČSN povoluje pro gramofony této skupiny odchylku až ± 1,2 %. Naměřená odchylka je plně vyhovující a nemění se se změnou síťového napětí v rozmezí 210 až 240 V.

Citlivost přenosky (přenoskové vložky): Výstupní napětí v levém (L) snímacím kanálu naměřeno UL = 1,32 mV, v pravém (R) kanálu UR = 1,36 mV. Výrobce udává min. hodnotu 1 mV.
Citlivost je vyhovující.

Rozdíl citlivosti mezi oběma snímacími kanály: je max 0,26 dB – vyhovuje. ČSN připouští až 2 dB.

Kolísání otáček: Měřeno z desky DIN 45545 na kmitočtu 3150 Hz. Naměřená hodnota k = ± 0,08 %, je váženou hodnotou. ČSN připouští až ± 0,15 %.

Odstup: Měřeno ve smyslu ČSN na kmitočtu 315 Hz a v drážce bez záznamu. Naměřená hodnota odstupu 0 = 41,5 dB. ČSN připouští –36 dB. Naměřená hodnota je tedy vyhovující.

Kmitočtová charakteristika: Měřena z desky DDG 99106 s plynulým záznamem signálu od 16 000 Hz do 20 Hz. Pro levý L a pravý R kanál je sejmutá kmitočtová charakteristika znázorněna grafy na obr. 2 a 3. V grafech je vyznačeno i toleranční pole pro povolenou odchylku od rovnoměrného průběhu, podle ČSN. Lze konstatovat, že průběh kmitočtové charakteristiky je vyhovující.

obr. 2
obr. 3

Přeslech: Při měření přes frekvenční analyzátor byla naměřena hodnota přeslechu na kmitočtu 1000 Hz v L kanálu PL = –30 dB a v R kanálu PR = –21 dB. Na kmitočtu 6,3 kHz pak v L kanálu PL = –23,4 dB a v R kanálu PR = –18,4 dB. Grafické znázornění tohoto měření je na obr. 4 a 5. Kmitočtová závislost přeslechu v pásmu 20 kHz až 20 Hz je znázorněna na grafech v obr 6 a 7. ČSN připouští u této skupiny gramofonů přeslech na kmitočtu 1000 Hz max. –20 dB a v pásmu 315 Hz až 6300 Hz max. –15 dB. Naměřené hodnoty jsou tedy vyhovující.

obr. 4
obr. 5
obr. 6
obr. 7

Snímací schopnost na nízkých kmitočtech? Signál o kmitočtu 315 Hz byl snímán z měřící desky DIN 45549. Bez poznatelného zkreslení byl sejmut signál v obou kanálech o výchylce 80 µm. ČSN povoluje u analogové gramofonové desky záznamovou úroveň na nízkých kmitočtech o výchylce 60 µm v horizontálním směru. Přenosková vložka VM 2102 má tedy dostatečnou rezervu. Ve srovnání s naším měřením přenoskových vložek, které jsme uvedli v našich G9 až 11/88, je naměřená hodnota plně v souladu.

Odběr z napájecí sítě: Výrobce gramofonu doporučuje ponechat přístroj trvale připojen na napájecí napětí sítě z důvodu zajištění ustálených provozních podmínek el. obvodů. Odběr ze sítě je v tomto případě pouze 24 mA, tj. příkon 5,3 VA. Při provozu gramofonu je pak odběr jen nepatrně vyšší 27 mA, tj. příkon 5,94 VA. Jde tedy o minimální odběr, který dosáhne v celoročním průměru cca 50 kWh. Z hlediska finančního jde o nepatrný poplatek.

Při souhrnném hodnocení gramofonu MC 600 Q je možno uvést, že z hlediska kvalitativního se dostal na náš trh kvalitní tuzemský výrobek, který může uspokojit i velmi náročného posluchače. Je třeba jen doufat, že z hlediska provozní spolehlivosti bude gramofon stejně kvalitní.


Ing. Oto Hála